Výsledný produkt

Mezi nosné výrobní programy naší společnosti patří ekologicky šetrné zpracování - recyklace kabelů. Pro tyto účely vlastníme výrobní linku ELDAN, na které je vstupní surovina recyklována způsoby R4 a R3 na výsledný produkt, kterým je kovový a plastový granulát v níže vyobrazených podobách. Technologické postupy zpracování odpadu na recyklát byly schváleny KÚ JMK odborem životního prostředí a tyto postupy jsou certifikovány dle EMS ČSN EN ISO 14001:2016.

K fotogalerii jsou přiložena i vyjádření orgánů celní správy k sazebnímu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury Evropského společenství (KN ES).

 


Fotogalerie

Výsledné produkty - kovový granulát (Cu)

Výsledný produkt - plastový granulát (odstřižky)