Společnost v datech

 

Název společnosti:
PASPOL s.r.o.
(DIČ) IČO:
(CZ)416 035 91
  společnost registrována u KS Brno, oddíl C, vložka 2388
Sídlo a provoz: Havířská 679, 664 11 Zbýšov
Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných
CZ-NACE (OKEČ): 383
Jednatel: Libuše Sommrová
Prokurista: Zdeněk Sommr
Počet zaměstnanců: 20-30
Roční obrat: 100-150 Mio Kč
   
IČZÚJ: 584223
ORP: 6214 Rosice
IČZ: CZB00090
IČZ elektroodpad: CZB01603
IČZ mobilní zařízení: CZB00831
IČOB: COB00040
IČP: 1003303498