Povolení - životní prostředí

Níže uvádíme odkaz na stránku ISOH, kde má společnost povoleny stacionární a mobilní provozní řády. Pro vyhledání údajů naší společnosti je potřebné doplnit
IČ - 41603591.


ISOH - registr zařízení a spisů