Povolení - celní úřad

Níže uvádíme odkazy na stránky Celní správy, kde si můžete ověřit, že naše společnost má povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (minerální oleje). Naše společnost je také registrovaná jako osoba oprávněná k nakládání se zvláštními minerálními oleji. Pro vyhledání údajů naší společnosti je potřebné doplnit
IČ - 41603591.

Registr zvláštních minerálních olejů 

Přehled subjektů s vydaným povolením