Základní charakteristika společnosti

 

 -   firma působící v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných
 -   recyklace odpadních kabelů způsobem R4, R3 - získání recyklátu - kovového a plastového granulátu
 -   demontáže elektrárenských zařízení a celků
 -   demontáže elektromotorů a transformátorů
 -   recyklace elektroodpadů
 -   shromažďování a zajištění dalšího využití odpadních olejů, emulzí
 -   kontejnerový sběr, třídění a separace kovových druhotných surovin
 -   příprava kovů - druhotných surovin pro další zpracování
 -   působnost v celé ČR