Odkazy - životní prostředí

Níže uvádíme odkazy na stránky krajských úřadů, kde má společnost povoleny stacionární a mobilní provozní řády. Pro vyhledání údajů naší společnosti je potřebné doplnit
IČ - 41603591.


ISOH - registr zařízení a spisů